Adatkezelési tájékoztató

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. (a továbbiakban: Avtv.), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. (a továbbiakban: Infotv.) alapján a La Grotta Holidays Idegenforgalmi Kft. alábbi adatkezelési tájékoztatót alkotja figyelembe véve az 1998. évi VI. törvényt az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során.

 

AZ ADATKEZELŐ SZEMÉLYE:

Név: La Grotta Holidays Idegenforgalmi Kft.

Cím: 1065 Budapest, Podmaniczky u. 6.

E-mail: info@lagrotta.hu

Engedélyszám: R-1886/200

Képv.: Bányász Mariann ügyvezető

Adatvédelmi nyilvántartási azonosító:NAIH-136048/2018

 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

A La Grotta Holidays Idegenforgalmi Kft az Utas személyes adatait csak az Utas hozzájárulása (foglalása és/vagy regisztrációja), vagy jogszabály kötelező előírása alapján kezeli.

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

A  La Grotta Holidays Idegenforgalmi Kft Az Infotv. alapján személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhet, amely kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. E célok lehetnek különösen:

- regisztrációhoz és hozzájáruláshoz kötött direkt marketing tevékenység

- szerződéskötés

- utazási csomag pl. (körutazás, városlátogatás), repülőjegy, szállásfoglalás értékesítése, közvetítése

- panaszok, bejelentések, igények kezelése

- igény érvényesítés

- kapcsolattartás

- jogszabályi előírások, kötelezettségek teljesítése

Az Utastól a foglalás/regisztráció során tehát csak olyan adatok kérhetőek, amelyek az utazás létrejöveteléhez vagy egyéb szolgáltatás teljesítéséhez szükségesek.

 

Elektronikus hírlevél:

Amennyiben az Utas feliratkozik a La Grotta Holidays Idegenforgalmi Kft hírlevelére, La Grotta Holidays Idegenforgalmi Kft saját döntése szerinti gyakorisággal, de maximum heti 1-2 alkalommal hírlevelet küld neki. A hírlevélre való feliratkozással az Utas hozzájárul ahhoz, hogy La Grotta Holidays Idegenforgalmi Kft az ehhez szükséges személyes adatait kezelje.

Az adatkezelés célja: reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése. A kezelt adatok köre: név, cím, telefonszám, faxszám, e-mail cím, továbbá a regisztráció körében felsorolt adatok.
Az adatok kezelésének időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig. A hírlevelet lemondani a hírlevél alján található Leiratkozás linkre kattintva lehet. A személyes adatok törlésére, az erre irányuló kérés automatikusan történik, a leiratkozó linkre kattintva, amennyiben a leiratkozás technikai probléma miatt nem sikeres, -és ez a következő hírlevél küldéskor kiderül-, jelzésre munkatársaink elvégzik a leiratkozást manuálisan 24 órán belül.

 
AZ ADATKEZELÉS MENETE:

A La Grotta Holidays Idegenforgalmi Kft által üzemeltetett www.lagrotta.hu és a buszosnyaralas.hu látogatásához nincs szükség regisztrációra, személyes adatokat sem kell megadnia, azonban a weboldalon található meghatározott szolgáltatás igénybe vétele (ajánlatkérés / foglalás) kizárólag személyes adatok (utazni kívánó személyek nevei, e-mail cím, telefonszám, gyermekkel történő utazás esetén a születési dátum )közlésével lehetséges. Ezek az adatok csak azután kerülnek a La Grotta Holidays Idegenforgalmi Kft rögzítésre, miután az Utas foglalás vagy ajánlatkérés közben megadta őket.

 

A weboldal látogatása alatt a szerver a következőket rögzítheti és tárolhatja, anonim statisztikai feldolgozás céljából:

- a felhasznló internet-szolgáltatójának IP címét

- azt a belépő linket ahonnan a felhasználó meglátogatta az oldalt

- azt a linket amelyekről a felhasználó kilépett a weboldalról

- a látogatás időpontját és időtartamát.

A weboldalon található linkek átvezethetnek olyan weboldalakra, amelyekre a jelen szabályzat nem érvényes (pl: bannerekre kattintva ).

Személyesen történő szerződéskötéskor az adott szolgáltatásra vonatkozó szerződés létrejöttéhez minimálisan szükség van a weboldalon is kötelezően szükséges adatok megadására.

 COOKIES:

A La Grotta Holidays Idegenforgalmi Kft a weboldalán sütiket használ, melyek az Utas preferenciáit és egyéb olyan információkat tárolnak, amelyek segítenek hatékonyabbá tenni a weboldalt. Az oldalon keresztül semmilyen olyan információt nem gyűjt a La Grotta Holidays Idegenforgalmi Kft  amely alapján az Utas személye beazonosítható lenne. A sütikkel kapcsolatos további információk, és a böngészőben történő beállításokról bővebb információt itt található: http://www.aboutcookies.org/

Webáruházunk a Google AdWords Remarketing szolgáltatását használja, azért, hogy később a már minket meglátogató felhasználókhoz érdekes reklámokat tudjuk eljuttatni a Google AdWords Display hálózatában részt vevő weboldalakon keresztül. Az ilyen típusú cookikat letilthatja a Google Hirdetési Beállítások kezelő felületén. A Google által szolgálatott hirdetésekkel kapcsolatban lévő adatvédelmi irányelvekről itt tudhat meg többet.


 

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA:

Az adatkezelés a szerződéskötéssel kezdődik és az adatok törléséig tart.

Az Utassal kapcsolatos információk őrzése csak addig tart, amíg az a cél megvalósításához szükséges. Az Infotv 6. § (5) alapján, ha a személyes adat felvételére az Utas hozzájárulásával került sor, a La Grotta Holidays Idegenforgalmi Kft a felvett adatokat  jogi kötelezettsége teljesítése céljából, vagy saját, illetve harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából - ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll - további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

 

ADATBIZTONSÁG ÉS TITOKTARTÁS:

A La Grotta Holidays Idegenforgalmi Kft gondoskodik az Utas adatainak sértetlenségéről és biztonságáról, ennek érdekében megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket mind az informatikai eszközök útján tárolt-, mind a hagyományos, papíralapú adathordozókon tárolt adatállományok tekintetében. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, a következő pontban rögzített adattovábbításon túli továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A La Grotta Holidays Idegenforgalmi Kft gondoskodik arról, hogy a vonatkozó jogszabályokban előírt adatbiztonsági szabályok érvényesüljenek, illetve az adatbiztonság feltételeinek érvényesítése érdekében gondoskodik az érintett munkatársak megfelelő felkészítéséről.

 

ADATTOVÁBBÍTÁS

A La Grotta Holidays Idegenforgalmi Kft szolgáltatásait szerződött partnerei útján látja el. Ennek érdekében továbbítja az Utas adatait annak érdekében, hogy partnerei teljesíteni tudják a megrendelt szolgáltatást. Ekörben az adattovábbítás a szolgáltatás teljesítésének elengedhetetlen feltétele, így megrendelésével az Utas kifejezetten hozzájárul a megadott adatok előbbiekben meghatározott körben, célból és ideig történő tárolásához, továbbításához, kezeléséhez, azaz az Utas adatait csak abban az esetben továbbítja a La Grotta Holidays Idegenforgalmi Kft  harmadik fél számára, amennyiben az az utazás megvalósulásához szükséges.

Az utazási szerződés aláírásával az Utas az adatainak a fogadó országba történő továbbításához hozzájárul (szálláshely). A  La Grotta Holidays Idegenforgalmi Kft a szolgáltatás teljesítéséhez igénybe vett szerződéses partnerén túl harmadik személynek adatot nem továbbít, kivéve ha az adattovábbítás jogszabály kötelező előírása alapján kötelező.

 

AZ UTAS SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGAI

Az Infotv. alapján az Utasnak joga van bármikor tájékoztatást kérni személyes adatainak kezeléséről. A tájékoztatás ingyenes. Az Utas ilyen jellegű kérését annak benyújtásától számított 30 napon belül teljesíti a La Grotta Holidays Idegenforgalmi Kft Ezen kívül az Utas kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését. Az Utas a személyes adatai kezelésével kapcsolatos kérését az info@lagrotta.hu  e-mail címen jelezheti.

 

PANASZ, JOGORVOSLAT:

Jogorvoslati igényével, panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat az alábbi elérhetőségeken:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

 

La Grotta Holidays Idegenforgalmi Kft

eng.száma: R-1886/2001

NAIH-136048/2018

még töltünk